Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Ноември 2018 година11.12.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Октомври 2018 година27.11.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.01.2018 до 31.03.201806.11.2018ИзвештајИнспекција2018
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.04.2018 до 30.06.201806.11.2018ИзвештајИнспекција2018
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.07.2018 до 30.09.201806.11.2018ИзвештајИнспекција2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Септември 2018 година16.10.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - површинска вода 16.10.201816.10.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - река Бабуна 11.09.201811.09.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Август 2018 година11.09.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост 31.08.201831.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Јули 2018 година21.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - река Бабуна13.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост13.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост_13.08.201813.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата - Природна чешма Антониева со с.Рудник (неисправна)01.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата - Природна чешма Лајковица со с.Рудник (неисправна)01.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање за вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - Природни чешми и водоводи26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - Бабуна26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
ЈЗУ Извештај езеро Младост26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Природни чешми и водоводи26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Буџет на Општина Велес за 2018 година25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2018
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2017 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2017
АНАЛИЗА НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИ ВО 2017 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајОпштина Велес2017
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2016 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2016
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2015 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2015
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 20.06.201820.06.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 20.06.201820.06.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Февруари 2018 година21.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 21.03.201821.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 21.03.201821.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Површинска вода - Река Вардар Башино село07.03.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Завршни сметки за 2017 година26.02.2018ИзвештајФинансии / даноци2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 22.02.201822.02.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 22.02.201822.02.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Водовод - с.Башино Село - неисправен 07.02.201807.02.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Природна чешма - с.Горно Оризари - неисправна 07.02.201807.02.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Природна чешма - с.Клуковец - неисправна 07.02.201807.02.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Природна чешма - с.Новачани - неисправна 17.01.201817.01.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Природна чешма - с.Сопот - неисправна 17.01.201817.01.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 29.12.201729.12.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 27.12.201727.12.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Завршни сметки за 2016 година11.12.2017ИзвештајФинансии / даноци2017
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Октомври 2017 година24.11.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата- Природни чешми Сопот и Шорка13.11.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата -Природна чешма Чука (неисправна)06.11.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Известување за здравствената безбедност на водата на Езеро Младост - Септември 201703.10.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Известување за здравствената безбедност на водата на Езеро Младост04.09.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООМУ„Стефан Гајдов“-Велес31.08.2017ИзвештајИнспекција2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ „Рајко Жинзифов“31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Благој Кирков“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
1 - 50Next