Седницата со бр. 36 е одржана на ден 19.05.2015.
   
     
Аудио запис од 36-та седница на Советот на Општина Велес    
     
Доколку користите постар веб прелистувач, аудио записот можете да го превземете од следниот линк    
pdf Службен гласник број 07 од 2015 година.(превземи)