Седницата со бр. 37 е одржана на ден 19.06.2015.
   
   
Аудио запис од 37-та седница на Советот на Општина Велес    
     
Доколку користите постар веб прелистувач, аудио записот можете да го превземете од следниот линк    
pdf Службен гласник број 08 од 2015 година.(превземи)