36_2017 – Набавка на огревно дрво14.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
Завршни сметки за 2016 година11.12.2017ИзвештајФинансии / даноци2017
72_2017 – Поставување и демонтирање со складирање на постојана конструкција за новогодишни елки и новогодишни украсни ел07.12.2017ДоговорЈавни набавки2017
Службен гласник бр.21 од 2017 годинa05.12.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
69_2017 – Набавка на дигитални сертификати30.11.2017ДоговорЈавни набавки2017
Службен гласник бр.20 од 2017 годинa29.11.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
План за квалитет на амбиентниот воздух на територијата на Општина Велес (2018-2022)27.11.2017Стратешки документиОпштина Велес2017
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Октомври 2017 година24.11.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.19 од 2017 годинa16.11.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата- Природни чешми Сопот и Шорка13.11.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.18 од 2017 годинa08.11.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.17 од 2017 годинa07.11.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата -Природна чешма Чука (неисправна)06.11.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.16 од 2017 годинa30.10.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.15 од 2017 годинa13.10.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Известување за здравствената безбедност на водата на Езеро Младост - Септември 201703.10.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.14 од 2017 годинa28.09.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.13 од 2017 годинa22.09.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.12 од 2017 годинa14.09.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Известување за здравствената безбедност на водата на Езеро Младост04.09.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.11 од 2017 годинa31.08.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООМУ„Стефан Гајдов“-Велес31.08.2017ИзвештајИнспекција2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ „Рајко Жинзифов“31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Благој Кирков“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Блаже Конески“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Васил Главинов“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Ј.Х.К.Џинот“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Јовче Тесличков“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Св.Кирил и Методиј“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Стојан Б.Буридан“-с.Иванковци31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - СОУ„Гимназија Кочо Рацин“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ССОУ„Димитрија Чуповски“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Службен гласник бр.10 од 2017 годинa24.08.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (исправена) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод Јули (исправена) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод Јуни (исправена) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Јуни 2017 година24.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.9 од 2017 годинa14.07.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.8 од 2017 годинa03.07.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Март 2017 година29.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Април 2017 година29.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 29.05.201729.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 29.05.201729.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 29.05.201729.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.7 од 2017 годинa11.05.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.6 од 2017 годинa05.05.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Здравствена безбедност на водата на езеро Младост за 2016 година18.04.2017ИзвештајЖивотна средина2017
1 - 50Next