Буџет на Општина Велес за 2022г01.01.2022БуџетФинансии / даноци2022
Службен гласник бр.21 од 2021 годинa29.12.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Извештај површинска вода р.Вардар декември 202124.12.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Барање за издавање на потврда за платен данок на имот17.12.2021Обрасци / ФормулариФинансии / даноци2021
Барање за Извод од Урбанистички план17.12.2021Обрасци / ФормулариУрбанизам2021
Барање за издавање на Дозвола за вонреден превоз по општински патишта17.12.2021Обрасци / ФормулариСообраќај2021
Службен гласник бр.20 од 2021 годинa17.12.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Извештаи води - природни чешми град Велес ноември 202113.12.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Службен гласник бр.19 од 2021 годинa09.12.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Службен гласник бр.18 од 2021 годинa24.11.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Извештај води природни чешми и водовод 11-202117.11.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Службен гласник бр.17 од 2021 годинa16.11.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Службен гласник бр.16 од 2021 годинa10.11.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
извештаи води - природни чешми ноември202104.11.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Извештаи води - водовод ноември 202104.11.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Извештај површински води 21.10.202127.10.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Извештај води - природни чешми октомври 202126.10.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Извештај води -водовод октомври 202126.10.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Извештај вода езеро Младост октомври 202125.10.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година14.10.2021ИзвештајФинансии / даноци2021
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година14.10.2021ИзвештајФинансии / даноци2021
Службен гласник бр.15 од 2021 годинa01.10.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
извештај површински води септември 202124.09.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Месечен извештај води август 202115.09.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Службен гласник бр.14 од 2021 годинa03.09.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Службен гласник бр.13 од 2021 годинa31.08.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
извештај површински води август 202125.08.2021ИзвештајЖивотна средина2021
извештај води природни чешми август 202125.08.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Службен гласник бр.12 од 2021 годинa05.08.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Извештај површински води јули 202130.07.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Месечен извештај води јуни 202130.07.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Izvestaj povrsinski vodi 27.07.202127.07.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Службен гласник бр.11 од 2021 годинa13.07.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Службен гласник бр.10 од 2021 годинa09.07.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Квалитет вода за пиење природни чешми и извори 30.06.202107.07.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Службен гласник бр.9од 2021 годинa02.07.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Службен гласник бр.8 од 2021 годинa22.06.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
izvestaj analiza vodi r.Babuna-plaza 121.06.2021ИзвештајЖивотна средина2021
izvestaj analiza vodi e.Mladost -plaza 1 i plaza Romantik21.06.2021ИзвештајЖивотна средина2020
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес - Maj 202102.06.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Службен гласник бр.7 од 2021 годинa25.05.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Службен гласник бр.6 од 2021 годинa04.05.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Стратегија за МИО и граѓанска вклученост04.05.2021Стратешки документиОбразование2020
Службен гласник бр.5 од 2021 годинa16.04.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Извештај од тестирање на здравствената безбедност на водата-природни чешми во Горно Оризари и с.Клуковец 30.03.202130.03.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Службен гласник бр.4 од 2021 годинa29.03.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Службен гласник бр.3 од 2021 годинa24.03.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
План за начинот на вршење на дејноста водоснабдување во вонредни околности на ЈКП Дервен23.03.2021Стратешки документиОпштина Велес2021
Извештај од тестирање на здравствената безбедност на водата-природни чешми и водовод -18.03.202118.03.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес - Март 202112.03.2021ИзвештајЖивотна средина2021
1 - 50Next