Извештај за води - Езеро Малдост (јуни)12.07.2024ИзвештајЖивотна средина2024
Извештаи од микробиолошка анализа на површинска вода на езеро Младост – вонредно испитување 18.06.202425.06.2024ИзвештајЖивотна средина2024
Izvestai vodi ezero Mladost i reka Babuna 06.202419.06.2024ИзвештајЖивотна средина2024
Службен гласник бр.7 од 2024 годинa19.06.2024Службен гласникСовет на Општина Велес2024
Извештај од вонредна хемиска и микробиолошка анализа на вода - езеро Младост, брод Панини28.05.2024ИзвештајЖивотна средина2024
Службен гласник бр.6 од 2024 годинa23.05.2024Службен гласникСовет на Општина Велес2024
Потврда за одобрување 1310-909.05.2024ПостапкаУрбанизам2024
Синтезен план 1310-909.05.2024ОбјаваУрбанизам2024
Графички прилог - Синтезен план25.04.2024ОбјаваУрбанизам2024
Службен гласник бр.5 од 2024 годинa11.04.2024Службен гласникСовет на Општина Велес2024
Службен гласник бр.4 од 2024 годинa09.04.2024Службен гласникСовет на Општина Велес2024
Службен гласник бр.3 од 2024 годинa15.03.2024Службен гласникСовет на Општина Велес2024
Завршна сметка на Општина Велес за 2023 година14.03.2024Завршна сметкаОпштина Велес2024
Годишен извештај за работењето на Општина Велес за 2023 година14.03.2024ИзвештајОпштина Велес2023
Завршни сметки за 2023 година13.03.2024БуџетОпштина Велес2024
Службен гласник бр.2 од 2024 годинa22.02.2024Службен гласникСовет на Општина Велес2024
Службен гласник бр.1 од 2024 годинa01.02.2024Службен гласникСовет на Општина Велес2024
Годишна програма за изработка на урбанистички планови за 2024 година01.01.2024ПрограмаУрбанизам2024
Четврти квартален извештај за 2023 година за извештајниот период (кумулативно) од 01.01.2023 до 31.12.2023 година01.01.2024ИзвештајОпштина Велес2024
Службен гласник бр.19 од 2023 годинa28.12.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Извештаи од тестирања на површинска вода р.Вардар21.12.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Месечен извештај за испитување на водите - Општина Велес21.12.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.18 од 2023 годинa01.12.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.17 од 2023 годинa29.11.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.16 од 2023 годинa16.11.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Неисправни води од водоводна мрежа и природни чешми во с.Сливник и с.Раштани10.11.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.15 од 2023 годинa08.11.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Извештаи од тестирање на води од природни чешми и водовод02.11.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.14 од 2023 годинa16.10.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Извештаи од тестирање на површинска вода - река Тополка10.10.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Трет квартален извештај за 2023 година за извештајниот период (кумулативно) од 01.01.2023 до 30.09.2023 година01.10.2023ИзвештајОпштина Велес2023
Извештаи од тестирање на води на Езеро Младост29.09.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.13 од 2023 годинa22.09.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Извештаи од тестирање на површинска вода на е.Младост и р.Бабуна (Фуд Лаб)18.09.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.12 од 2023 годинa01.09.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Извештаj од тестирање на вода - езеро Младост (ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес)30.08.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Извештаj од тестирање на вода - езеро Младост (ФУД ЛАБ)30.08.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Решение за одобрување на барањето за субвенционирање физички лица за купен сончев термален колектор за 2023 година15.08.2023ИзвештајОпштина Велес2023
Решение за одобрување на барањето за субвенционирање физички лица за купенa инвертер клима за 2023 година04.08.2023ИзвештајОпштина Велес2023
Извештаи од тестирање на површинска вода од ез.Младост04.08.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Извештаи вода - Фуд лаб24.07.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Извештаи површинска вода - Езеро Младост21.07.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Извештаи од тестирање на вода - езеро Младост, река Бабуна, река Тополка17.07.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.11 од 2023 годинa05.07.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Втор квартален извештај за 2023 година за извештајниот период (кумулативно) од 01.01.2023 до 30.06.2023 година01.07.2023ИзвештајОпштина Велес2023
Службен гласник бр.10 од 2023 годинa16.06.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Список на добитници по објавениот јавен повик за субвенционирање физички лица за купен купен велосипед за 2023 година08.06.2023ИзвештајОпштина Велес2023
Службен гласник бр.9 од 2023 годинa30.05.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Измена и дополнување на годишната програма за изработка на урбанистички планови за 2023 година30.05.2023ПрограмаУрбанизам2023
Извештај за води - Езеро Малдост Градска плажа 119.05.2023ИзвештајЖивотна средина2023
1 - 50Next