Службен гласник бр.13 од 2021 годинa31.08.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Службен гласник бр.12 од 2021 годинa05.08.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Izvestaj povrsinski vodi 27.07.202127.07.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Службен гласник бр.11 од 2021 годинa13.07.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Службен гласник бр.10 од 2021 годинa09.07.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Квалитет вода за пиење природни чешми и извори 30.06.202107.07.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Барање за потврда за платен данок на имот05.07.2021Обрасци / ФормулариФинансии / даноци2021
Службен гласник бр.9од 2021 годинa02.07.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Службен гласник бр.8 од 2021 годинa22.06.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
izvestaj analiza vodi r.Babuna-plaza 121.06.2021ИзвештајЖивотна средина2021
izvestaj analiza vodi e.Mladost -plaza 1 i plaza Romantik21.06.2021ИзвештајЖивотна средина2020
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес - Maj 202102.06.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Службен гласник бр.7 од 2021 годинa25.05.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Службен гласник бр.6 од 2021 годинa04.05.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Стратегија за МИО и граѓанска вклученост04.05.2021Стратешки документиОбразование2020
Службен гласник бр.5 од 2021 годинa16.04.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Извештај од тестирање на здравствената безбедност на водата-природни чешми во Горно Оризари и с.Клуковец 30.03.202130.03.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Службен гласник бр.4 од 2021 годинa29.03.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Службен гласник бр.3 од 2021 годинa24.03.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
План за начинот на вршење на дејноста водоснабдување во вонредни околности на ЈКП Дервен23.03.2021Стратешки документиОпштина Велес2021
Извештај од тестирање на здравствената безбедност на водата-природни чешми и водовод -18.03.202118.03.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес - Март 202112.03.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Завршни сметки за 2020 година10.03.2021БуџетФинансии / даноци2020
План за заштита и спасување - Општина Велес01.03.2021Стратешки документиОпштина Велес2021
Завршна сметка на Буџетот на Општина Велес за 2020 година01.03.2021Завршна сметкаОпштина Велес2021
Годишен извештај за работењето на Општина Велес за 2020 година01.03.2021ИзвештајОпштина Велес2020
Службен гласник бр.2 од 2021 годинa11.02.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Елаборат ерозивни подрачја на територија на општина Велес11.02.2021Стратешки документиЖивотна средина2021
Службен гласник бр.1 од 2021 годинa30.01.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година03.01.2021ИзвештајОпштина Велес2020
Буџет на Општина Велес за 2021 година01.01.2021БуџетОпштина Велес2021
Службен гласник бр.21 од 2020 годинa31.12.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.20 од 2020 годинa28.12.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.19 од 2020 годинa09.12.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Извештај од тестирање на здравствената безбедност на водата-природни чешми (неисправни) во с.Црквино 07.12.202007.12.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Службен гласник бр.18 од 2020 годинa02.12.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.17 од 2020 годинa17.11.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.16 од 2020 годинa09.11.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.15 од 2020 годинa05.11.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.14 од 2020 годинa26.10.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Службен гласник бр.13 од 2020 годинa25.09.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес АВГУСТ 202024.09.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Службен гласник бр.12 од 2020 годинa23.09.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Извештај од тестирање на здравствената безбедност на водата-природни чешми(исправни) 21.09.202021.09.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Извештај од тестирање на здравствената безбедност на водата-природни чешми(неисправни) 21.09.202021.09.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2020 година до 30.09.2020 година21.09.2020ИзвештајОпштина Велес2020
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост - септември 202009.09.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Службен гласник бр.11 од 2020 годинa03.09.2020Службен гласникСовет на Општина Велес2020
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - Езеро Младост месец Август20.08.2020ИзвештајЖивотна средина2020
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за ЈУЛИ 2020 година20.08.2020ИзвештајЖивотна средина2020
1 - 50Next