Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.01.2018 до 31.03.201806.11.2018ИзвештајИнспекција2018
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.04.2018 до 30.06.201806.11.2018ИзвештајИнспекција2018
Извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта oд 01.07.2018 до 30.09.201806.11.2018ИзвештајИнспекција2018
Договор за ОБПП бр. 88-2018 - ,,Набавка и транспорт на индустриска сол за патишта”05.11.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 014-2018 - Изработка и ревизија на проекна документација за водовод и канализација за ДЕЛ 3 и ДЕЛ 430.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор со Геобиро Борче 018-201815.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор со Теовадо Инг 018-201815.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор со Гео Каевски 018-201815.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 86-201808.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - 108.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 79-201808.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 82-201808.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 81-201808.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 87-201808.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.16 од 2018 годинa24.09.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Службен гласник бр.15 од 2018 годинa14.09.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - Рамковна 114.09.2018ДоговорЈавни набавки2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - река Бабуна 11.09.201811.09.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Август 2018 година11.09.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Договор 77-201807.09.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 64-201804.09.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 74-201804.09.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.14 од 2018 годинa03.09.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост 31.08.201831.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Службен гласник бр.13 од 2018 годинa30.08.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Годишен план за јавни набавки за 2018 година23.08.2018ПланЈавни набавки2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Јули 2018 година21.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Договор 63-201820.08.2018ДоговорЈавни набавки2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - река Бабуна13.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост13.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост_13.08.201813.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Дидакс ДООЕЛ Скопје 57-201810.08.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - 308.08.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - 208.08.2018ПланЈавни набавки2018
Службен гласник бр.12 од 2018 годинa07.08.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор 70-201807.08.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 58-201806.08.2018ДоговорЈавни набавки2018
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата - Природна чешма Антониева со с.Рудник (неисправна)01.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата - Природна чешма Лајковица со с.Рудник (неисправна)01.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Договор - Астрекс ДООЕЛ 69-201831.07.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 53-201830.07.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 51-201827.07.2018ДоговорЈавни набавки2018
Извештај од тестирање за вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - Природни чешми и водоводи26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - Бабуна26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
ЈЗУ Извештај езеро Младост26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Природни чешми и водоводи26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Буџет на Општина Велес за 2018 година25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2018
Нацрт буџет на Општина Велес за 2018 година25.07.2018ПрезентацијаФинансии / даноци2018
Нацрт програми на Општина Велес за 2018 година25.07.2018ПрезентацијаФинансии / даноци2018
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2017 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2017
1 - 50Next