Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 17.03.201717.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 17.03.201717.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 17.03.201717.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Јануари 2017 година17.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Февруари 2017 година17.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
КАТАСТАР ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕЛЕС03.03.2017Стратешки документиЖивотна средина2017
Службен гласник бр.2 од 2017 годинa03.03.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.1 од 2017 годинa01.02.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Акциски план за одржлив енергетски развој на Велес - (SEAP)31.01.2017Стратешки документиЛЕР2017
Годишен извештај за испитување на водите за 2016 година16.01.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Декември 2016 година04.01.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Годишен план за јавни набавки за 2017 година03.01.2017ПланЈавни набавки2017
Службен гласник бр.16 од 2016 годинa28.12.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Ноември 2016 година20.12.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Службен гласник бр.15 од 2016 годинa09.12.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.14 од 2016 годинa17.11.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (исправена) 17.11.201617.11.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 17.11.201617.11.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 17.11.201617.11.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Службен гласник бр.13 од 2016 година07.11.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.12 од 2016 година31.10.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.11 од 2016 година04.10.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Септември 2016 година21.09.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправни) 21.09.201621.09.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 21.09.201621.09.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Службен гласник бр.10 од 2016 година12.09.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.09 од 2016 година31.08.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Јули 2016 година26.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (исправни) 24.08.201624.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 24.08.201624.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Август 2016 година18.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (исправни) 18.08.201618.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 18.08.201618.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправни) 18.08.201618.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Месечен весник - Август 201616.08.2016Месечен весникОпштина Велес2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 18.07.201618.07.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 18.07.201618.07.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправни) 18.07.201618.07.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Мај 2016 година18.07.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Јуни 2016 година18.07.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Службен гласник бр.08 од 2016 година14.07.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.07 од 2016 година29.06.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.06 од 2016 година09.06.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправни) 27.05.201627.05.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 27.05.201627.05.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 27.05.201627.05.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - Бушен бунар (неисправни) 27.05.201627.05.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај за квалитет на вода за пиење - март 2016 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)06.05.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Утврдување на минимално-технички услови и категоризација за вршење на угостителска дејност од мал обем - КУ4322.04.2016УслугиЛЕР2016
Барање за утврдување на минимално-технички услови и категоризација за вршење на угостителска дејност од мал обем - КУ4322.04.2016Обрасци / ФормулариЛЕР2016
1 - 50Next