Барање за остварување право на еднократна парична помош23.01.2023Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2023
Службен гласник бр.22 од 2022 годинa29.12.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Извештаи за води 10,11,12.202220.12.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Службен гласник бр.21 од 2022 годинa14.12.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.20 од 2022 годинa12.12.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.19 од 2022 годинa01.12.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.18 од 2022 годинa16.11.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Извештаи од тестирање на вода 14.11.2215.11.2022ИзвештајЖивотна средина2022
365 дена - Градоначалник на Општина Велес Марко Колев07.11.2022Промотивен материјалОпштина Велес2022
Службен гласник бр.17 од 2022 годинa07.11.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Извештај од тестирање за неисправна вода за пиење 19.10.202201.11.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с. Г.Оризари пр.чешма сред село 05.10.202221.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с. Г.Оризари пр.чешма на крај на село 05.10.202221.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с.Клуковец пр.чешма на пат 05.10.202221.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост Брод Панини 16.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с.Раштани чешма на пат 22.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с.Раштани водовод 22.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с.Раштани горна чешма 22.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с.Бузалково училиште копан бунар 22.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с.Бузалково природна чешма сред село 22.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - река Бабуна Плажа1 26.08.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост Градска плажа 16.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост плажа Романтик 16.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Решение за одобрување на барањето за субвенционирање физички лица за купенa инвертер клима за 2022 година03.10.2022ДоговорОпштина Велес2022
Службен гласник бр.15 од 2022 годинa03.10.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Решение за одобрување на барањето за субвенционирање физички лица за купен сончев термален колектор за 2022 година29.09.2022ИзвештајОпштина Велес2022
Службен гласник бр.16 од 2022 годинa28.09.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Извештај бр 3351-22 Ез. Младост-мм Брод Панини 2709202227.09.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Службен гласник бр.14 од 2022 годинa15.09.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.13 од 2022 годинa09.09.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Извештај за вода за пиење - с.Чолошево природна чешма сред село 22.08.202202.09.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за вода за пиење - с.Чолошево 22.08.202202.09.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост Брод Панини 17.08.202231.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост плажа 1 Бела Вода 17.08.202231.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост плажа бр.1 17.08.202231.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост плажа Романтик 17.08.202231.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост мм Плажа бр.1 04.08.202222.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост плажа Романтик 04.08.202222.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост плажа Бела вода 04.08.202218.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост плажа брод Панини 04.08.202218.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Башино село 04.08.202209.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - река Бабуна 29.07.202209.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Месечен извештај површински води Младост jули 202220.07.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Месечен извештај за води 06.202215.07.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Месечен извештај за води 07.202215.07.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаи од тестирање на површинска вода 24 06 202211.07.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаи од тестирање на површинска вода 06 07 202211.07.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај од извршена анализа за здравствена безбедност на водата за пиење од природна чешма БАШИНО СЕЛО, на 11.07.2022 год11.07.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Службен гласник бр.12 од 2022 годинa11.07.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.11 од 2022 годинa04.07.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
1 - 50Next