Службен гласник бр.1 од 2024 годинa01.02.2024Службен гласникСовет на Општина Велес2024
Службен гласник бр.19 од 2023 годинa28.12.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Извештаи од тестирања на површинска вода р.Вардар21.12.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Месечен извештај за испитување на водите - Општина Велес21.12.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.18 од 2023 годинa01.12.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.17 од 2023 годинa29.11.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.16 од 2023 годинa16.11.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Неисправни води од водоводна мрежа и природни чешми во с.Сливник и с.Раштани10.11.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.15 од 2023 годинa08.11.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Извештаи од тестирање на води од природни чешми и водовод02.11.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.14 од 2023 годинa16.10.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Извештаи од тестирање на површинска вода - река Тополка10.10.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Извештаи од тестирање на води на Езеро Младост29.09.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.13 од 2023 годинa22.09.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Извештаи од тестирање на површинска вода на е.Младост и р.Бабуна (Фуд Лаб)18.09.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.12 од 2023 годинa01.09.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Извештаj од тестирање на вода - езеро Младост (ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес)30.08.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Извештаj од тестирање на вода - езеро Младост (ФУД ЛАБ)30.08.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Решение за одобрување на барањето за субвенционирање физички лица за купен сончев термален колектор за 2023 година15.08.2023ИзвештајОпштина Велес2023
Решение за одобрување на барањето за субвенционирање физички лица за купенa инвертер клима за 2023 година04.08.2023ИзвештајОпштина Велес2023
Извештаи од тестирање на површинска вода од ез.Младост04.08.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Извештаи вода - Фуд лаб24.07.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Извештаи површинска вода - Езеро Младост21.07.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Извештаи од тестирање на вода - езеро Младост, река Бабуна, река Тополка17.07.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.11 од 2023 годинa05.07.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.10 од 2023 годинa16.06.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Список на добитници по објавениот јавен повик за субвенционирање физички лица за купен купен велосипед за 2023 година08.06.2023ИзвештајОпштина Велес2023
Службен гласник бр.9 од 2023 годинa30.05.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Извештај за води - Езеро Малдост Градска плажа 119.05.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Извештај за води - Езеро Младост плажа хотел Романтик19.05.2023ИзвештајЖивотна средина2023
Службен гласник бр.8 од 2023 годинa28.04.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
вартален извештај за извршување на буџетот за Општина Велес за квартал од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година28.04.2023ИзвештајОпштина Велес2023
Службен гласник бр.7 од 2023 годинa07.04.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.6 од 2023 годинa06.04.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.5 од 2023 годинa15.03.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Завршна сметка на Општина Велес за 2022 година13.03.2023Завршна сметкаОпштина Велес2023
Годишен извештај за работењето на Општина Велес за 2022 госина13.03.2023ИзвештајФинансии / даноци2023
Службен гласник бр.4 од 2023 годинa13.03.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Завршни сметки за 2022 година10.03.2023БуџетОпштина Велес2023
Службен гласник бр.3 од 2023 годинa27.02.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
30sednicaPDF1602202316.02.2023ПрограмаСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.2 од 2023 годинa09.02.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.1 од 2023 годинa27.01.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Барање за остварување право на еднократна парична помош23.01.2023Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2023
Барање за доделување на парична помош за новороденче15.01.2023Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2023
Буџет на Општина Велес за 2023 година29.12.2022БуџетСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.22 од 2022 годинa29.12.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Извештаи за води 10,11,12.202220.12.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Службен гласник бр.21 од 2022 годинa14.12.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.20 од 2022 годинa12.12.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
1 - 50Next