09.07.2019
37
201937-та седница на СОВ - видео
18.06.2019
36
201936-та седница на СОВ - видео
03.06.2019
35
201935-та седница на СОВ - видео
16.05.2019
34
201934-та седница на СОВ - видео
08.05.2019
33
201933-та седница на СОВ - видео
11.04.2019
32
201932-та седница на СОВ - видео
14.03.2019
30
201930-та седница на СОВ - видео
15.02.2019
29
201929-та Седница на СОВ - видео
31.01.2019
28
201928-та седница на СОВ - видеоЗаписник од 27-та седница на Советот на Општина ВелесДневен ред од 28-та седница на Советот на Општина Велес
22.02.2018
11
201811-та седница на СОВ - видео
27.06.2016
53
201653 седница - аудио
30.05.2016
52
201652 седница - аудио
25.04.2016
51
201651 седница - аудио
29.03.2016
50
201650 седница - аудио
14.03.2016
49
201649 седница - аудио
29.02.2016
48
201648 седница - аудио
29.01.2016
47
201647 седница - аудио
28.12.2015
46
201546 седница - аудио
04.12.2015
45
201545 седница - аудио
13.11.2015
44
201544 седница - аудио
02.11.2015
43
201543 седница - аудио
13.10.2015
42
201542 седница - аудио
25.09.2015
41
201541 седница - аудио
03.09.2015
40
201540 седница - аудио
19.08.2015
39
201539 седница - аудио
07.07.2015
38
201538 седница - аудио
23.06.2015
37
201537 седница - аудио
19.05.2015
36
201536 седница - аудио
16.04.2015
35
201535 седница - аудио
30.03.2015
34
201534 седница - аудио
1 - 30Next