Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата- Природни чешми Сопот и Шорка13.11.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.18 од 2017 годинa08.11.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.17 од 2017 годинa07.11.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата -Природна чешма Чука (неисправна)06.11.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.16 од 2017 годинa30.10.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.15 од 2017 годинa13.10.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Известување за здравствената безбедност на водата на Езеро Младост - Септември 201703.10.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.14 од 2017 годинa28.09.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.13 од 2017 годинa22.09.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.12 од 2017 годинa14.09.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Известување за здравствената безбедност на водата на Езеро Младост04.09.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.11 од 2017 годинa31.08.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООМУ„Стефан Гајдов“-Велес31.08.2017ИзвештајИнспекција2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ „Рајко Жинзифов“31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Благој Кирков“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Блаже Конески“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Васил Главинов“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Ј.Х.К.Џинот“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Јовче Тесличков“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Св.Кирил и Методиј“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ООУ„Стојан Б.Буридан“-с.Иванковци31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - СОУ„Гимназија Кочо Рацин“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Извештај за самоевалуација 2017 г. - ССОУ„Димитрија Чуповски“-Велес31.08.2017ИзвештајОбразование2017
Службен гласник бр.10 од 2017 годинa24.08.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (исправена) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод Јули (исправена) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод Јуни (исправена) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Јуни 2017 година24.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.9 од 2017 годинa14.07.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.8 од 2017 годинa03.07.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Март 2017 година29.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Април 2017 година29.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 29.05.201729.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 29.05.201729.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 29.05.201729.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.7 од 2017 годинa11.05.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.6 од 2017 годинa05.05.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Здравствена безбедност на водата на езеро Младост за 2016 година18.04.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.5 од 2017 годинa18.04.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 30.03.201730.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (исправена) 30.03.201730.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 30.03.201730.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.4 од 2017 годинa30.03.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите29.03.2017ИзвештајОпштина Велес2017
Анализа на задоволството на корисниците на услуги 201629.03.2017ИзвештајОпштина Велес2017
Службен гласник бр.3 од 2017 годинa27.03.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 17.03.201717.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
1 - 50Next