​​

Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Службен гласник бр.8 од 2023 годинa28.04.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.7 од 2023 годинa07.04.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.6 од 2023 годинa06.04.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.5 од 2023 годинa15.03.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Завршна сметка на Општина Велес за 2022 година13.03.2023Завршна сметкаОпштина Велес2023
Годишен извештај за работењето на Општина Велес за 2022 госина13.03.2023ИзвештајФинансии / даноци2023
Службен гласник бр.4 од 2023 годинa13.03.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Завршни сметки за 2022 година10.03.2023БуџетОпштина Велес2023
Службен гласник бр.3 од 2023 годинa27.02.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
30sednicaPDF1602202316.02.2023ПрограмаСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.2 од 2023 годинa09.02.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Службен гласник бр.1 од 2023 годинa27.01.2023Службен гласникСовет на Општина Велес2023
Барање за остварување право на еднократна парична помош23.01.2023Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2023
Барање за доделување на парична помош за новороденче15.01.2023Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2023
Службен гласник бр.22 од 2022 годинa29.12.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Извештаи за води 10,11,12.202220.12.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Службен гласник бр.21 од 2022 годинa14.12.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.20 од 2022 годинa12.12.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.19 од 2022 годинa01.12.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.18 од 2022 годинa16.11.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Извештаи од тестирање на вода 14.11.2215.11.2022ИзвештајЖивотна средина2022
365 дена - Градоначалник на Општина Велес Марко Колев07.11.2022Промотивен материјалОпштина Велес2022
Службен гласник бр.17 од 2022 годинa07.11.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Извештај од тестирање за неисправна вода за пиење 19.10.202201.11.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с. Г.Оризари пр.чешма сред село 05.10.202221.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с. Г.Оризари пр.чешма на крај на село 05.10.202221.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с.Клуковец пр.чешма на пат 05.10.202221.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост Брод Панини 16.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с.Раштани чешма на пат 22.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с.Раштани водовод 22.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с.Раштани горна чешма 22.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с.Бузалково училиште копан бунар 22.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаj од тестирање на вода за пиење - с.Бузалково природна чешма сред село 22.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - река Бабуна Плажа1 26.08.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост Градска плажа 16.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост плажа Романтик 16.09.202205.10.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Решение за одобрување на барањето за субвенционирање физички лица за купенa инвертер клима за 2022 година03.10.2022ДоговорОпштина Велес2022
Службен гласник бр.15 од 2022 годинa03.10.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Решение за одобрување на барањето за субвенционирање физички лица за купен сончев термален колектор за 2022 година29.09.2022ИзвештајОпштина Велес2022
Службен гласник бр.16 од 2022 годинa28.09.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Извештај бр 3351-22 Ез. Младост-мм Брод Панини 2709202227.09.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Службен гласник бр.14 од 2022 годинa15.09.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.13 од 2022 годинa09.09.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Извештај за вода за пиење - с.Чолошево природна чешма сред село 22.08.202202.09.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за вода за пиење - с.Чолошево 22.08.202202.09.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост Брод Панини 17.08.202231.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост плажа 1 Бела Вода 17.08.202231.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост плажа бр.1 17.08.202231.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост плажа Романтик 17.08.202231.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај за води - Езеро Младост мм Плажа бр.1 04.08.202222.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
1 - 50Next