Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - река БабунаNew13.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро МладостNew13.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Службен гласник бр.12 од 2018 годинa07.08.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата - Природна чешма Антониева со с.Рудник (неисправна)New01.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата - Природна чешма Лајковица со с.Рудник (неисправна)New01.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање за вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - Природни чешми и водоводи26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - Бабуна26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
ЈЗУ Извештај езеро Младост26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Природни чешми и водоводи26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Буџет на Општина Велес за 2018 година25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2018
Нацрт буџет на Општина Велес за 2018 година25.07.2018ПрезентацијаФинансии / даноци2018
Нацрт програми на Општина Велес за 2018 година25.07.2018ПрезентацијаФинансии / даноци2018
Годишен план за јавни набавки за 2018 година25.07.2018ПланЈавни набавки2018
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2017 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2017
АНАЛИЗА НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИ ВО 2017 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајОпштина Велес2017
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2016 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2016
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2015 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2015
Извештај од Државен завод за ревизија за 2014 година - дел125.07.2018Ревизорски извештајФинансии / даноци2014
Извештај од Државен завод за ревизија за 2014 година - дел225.07.2018Ревизорски извештајФинансии / даноци2014
Службен гласник бр.11 од 2018 годинa11.07.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Службен гласник бр.10 од 2018 годинa22.06.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 20.06.201820.06.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 20.06.201820.06.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Службен гласник бр.9 од 2018 годинa13.06.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - Геинг Кребс Унд Кифер 36-201817.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
08-2018 ,,Изработка, транспорт и монтажа на урбана опрема, спортски и реквизити за детски, забавни, скејт паркови и автоб16.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
07-2018 - ,,Изработка на улици и тротоари од асфалт и рачно асфалтирање на прекопи и ударни дупки”15.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.8 од 2018 годинa11.05.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - Аква Инг ДОО Штип 34-201811.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.7 од 2018 годинa10.05.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - АС Машини 05-201809.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Изгрев Инжењеринг 05-201809.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Екомозаик 36-201809.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
21-2018 - ,,Изградба, реконструкција и санација на инфраструктурни системи фекална, примарна и секундарна мрежа”08.05.2018ДоговорОпштина Велес2018
30-2018 - ,,Саден материјал за цветно хортикултурно уредување”08.05.2018ДоговорОпштина Велес2018
Договор - Изгрев Инжењеринг 07-201808.05.2018ДоговорОпштина Велес2018
06-2018 - ,,Изработка на улици и тротоари од бетон и изградба на објекти - ѕидови”08.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
31-2018 - ,,Консултантски услуги и обука за транзиција на стандардот ISO 9001-2008 во ISO 9001-2015”08.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
21-2018 - Изградба, реконструкција и санација на инфраструктурни системи - фекална, примарна и секундарна мрежа07.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Виа Сигнал - Договор 02-201803.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Авто Гино - Договор 02-201803.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
22-2018 - ,,Анализа на квалитет на животна средина” – Геинг Кребс унф Кифер – ДЕЛ 1 - Бучава03.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
26-2018 – “Набавка на сувенири”03.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Градежен Институт Македонија - Договор 22-201803.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Еуромак Контрол - Договор 22-201803.05.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.6 од 2018 годинa30.04.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
17-2018 – “Работа со булдожер, грејдер, универзален ровокопач и утоварач на улици и патишта и чистење на банкини и канали”20.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Инвест Груп 17-201820.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - Евро Инженеринг 17-201820.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
6-2018 – “Сувенири, плакети и пригодни папки”19.04.2018ДоговорЈавни набавки2018
1 - 50Next