Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Службен гласник бр.1 од 2017 годинa01.02.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Акциски план за одржлив енергетски развој на Велес - (SEAP)31.01.2017Стратешки документиЛЕР2017
Годишен извештај за испитување на водите за 2016 година16.01.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Декември 2016 година04.01.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Годишен план за јавни набавки за 2017 година03.01.2017ПланЈавни набавки2017
Службен гласник бр.16 од 2016 годинa28.12.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Ноември 2016 година20.12.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Службен гласник бр.15 од 2016 годинa09.12.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.14 од 2016 годинa17.11.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (исправена) 17.11.201617.11.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 17.11.201617.11.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 17.11.201617.11.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Службен гласник бр.13 од 2016 година07.11.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.12 од 2016 година31.10.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.11 од 2016 година04.10.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Септември 2016 година21.09.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправни) 21.09.201621.09.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 21.09.201621.09.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Службен гласник бр.10 од 2016 година12.09.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.09 од 2016 година31.08.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Јули 2016 година26.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (исправни) 24.08.201624.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 24.08.201624.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Август 2016 година18.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (исправни) 18.08.201618.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 18.08.201618.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправни) 18.08.201618.08.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Месечен весник - Август 201616.08.2016Месечен весникОпштина Велес2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 18.07.201618.07.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 18.07.201618.07.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправни) 18.07.201618.07.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Мај 2016 година18.07.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Јуни 2016 година18.07.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Службен гласник бр.08 од 2016 година14.07.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.07 од 2016 година29.06.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.06 од 2016 година09.06.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправни) 27.05.201627.05.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 27.05.201627.05.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 27.05.201627.05.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - Бушен бунар (неисправни) 27.05.201627.05.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај за квалитет на вода за пиење - март 2016 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)06.05.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Утврдување на минимално-технички услови и категоризација за вршење на угостителска дејност од мал обем - КУ4322.04.2016УслугиЛЕР2016
Барање за утврдување на минимално-технички услови и категоризација за вршење на угостителска дејност од мал обем - КУ4322.04.2016Обрасци / ФормулариЛЕР2016
Еднократна парична помош - КУ4422.04.2016УслугиОпштествени дејности2016
Барање за остварување право на еднократна парична помош - КУ4422.04.2016Обрасци / ФормулариОпштествени дејности2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 22.04.201622.04.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 22.04.201622.04.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Анализа на задоволството на корисниците на услуги 201521.04.2016ИзвештајОпштина Велес2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 21.04.201621.04.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 21.04.201621.04.2016ИзвештајЖивотна средина2016
1 - 50Next