Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Договор со Геобиро Борче 018-2018New15.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор со Теовадо Инг 018-2018New15.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор со Гео Каевски 018-2018New15.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 86-201808.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - 108.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 79-201808.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 82-201808.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 81-201808.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 87-201808.10.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.16 од 2018 годинa24.09.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Службен гласник бр.15 од 2018 годинa14.09.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор - Рамковна 114.09.2018ДоговорЈавни набавки2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - река Бабуна 11.09.201811.09.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Август 2018 година11.09.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Договор 77-201807.09.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 64-201804.09.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 74-201804.09.2018ДоговорЈавни набавки2018
Службен гласник бр.14 од 2018 годинa03.09.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост 31.08.201831.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Службен гласник бр.13 од 2018 годинa30.08.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Годишен план за јавни набавки за 2018 година23.08.2018ПланЈавни набавки2018
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за Јули 2018 година21.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Договор 63-201820.08.2018ДоговорЈавни набавки2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - река Бабуна13.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост13.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - езеро Младост_13.08.201813.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Дидакс ДООЕЛ Скопје 57-201810.08.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - 308.08.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор - 208.08.2018ПланЈавни набавки2018
Службен гласник бр.12 од 2018 годинa07.08.2018Службен гласникСовет на Општина Велес2018
Договор 70-201807.08.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 58-201806.08.2018ДоговорЈавни набавки2018
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата - Природна чешма Антониева со с.Рудник (неисправна)01.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Известување од тестирање на здравствената безбедност на водата - Природна чешма Лајковица со с.Рудник (неисправна)01.08.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Договор - Астрекс ДООЕЛ 69-201831.07.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 53-201830.07.2018ДоговорЈавни набавки2018
Договор 51-201827.07.2018ДоговорЈавни набавки2018
Извештај од тестирање за вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - Природни чешми и водоводи26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Извештај од тестирање на вода од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес - Бабуна26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
ЈЗУ Извештај езеро Младост26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Природни чешми и водоводи26.07.2018ИзвештајЖивотна средина2018
Буџет на Општина Велес за 2018 година25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2018
Нацрт буџет на Општина Велес за 2018 година25.07.2018ПрезентацијаФинансии / даноци2018
Нацрт програми на Општина Велес за 2018 година25.07.2018ПрезентацијаФинансии / даноци2018
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2017 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2017
АНАЛИЗА НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИ ВО 2017 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајОпштина Велес2017
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2016 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2016
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2015 ГОДИНА25.07.2018ИзвештајФинансии / даноци2015
Извештај од Државен завод за ревизија за 2014 година - дел125.07.2018Ревизорски извештајФинансии / даноци2014
Извештај од Државен завод за ревизија за 2014 година - дел225.07.2018Ревизорски извештајФинансии / даноци2014
1 - 50Next