Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Извештај за вода Башино село 04.08.202209.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај води река Бабуна 29.07.202209.08.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Месечен извештај површински води Младост jули 202220.07.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Месечен извештај за води 06.202215.07.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Месечен извештај за води 07.202215.07.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаи од тестирање на површинска вода 24 06 202211.07.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештаи од тестирање на површинска вода 06 07 202211.07.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај од извршена анализа за здравствена безбедност на водата за пиење од природна чешма БАШИНО СЕЛО, на 11.07.2022 год11.07.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Службен гласник бр.12 од 2022 годинa11.07.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.11 од 2022 годинa04.07.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Квартален извештај за извештајниот период 01.01.2022 год. до 31.03.2022 год01.07.2022ИзвештајФинансии / даноци2022
Месечен Извештај за води за Општина Велес за Мај 2022 година21.06.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Службен гласник бр.10 од 2022 годинa20.06.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.9 од 2022 годинa02.06.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.8 од 2022 годинa13.05.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Годишен извештај за работењето на Општина Велес за 2021 госина01.05.2022ИзвештајФинансии / даноци2022
Завршна сметка на Општина Велес за 2021 година01.05.2022Завршна сметкаФинансии / даноци2022
Службен гласник бр.7 од 2022 годинa29.04.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Извештај 1169-2022 с.Башино село водовод26.04.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај 1170-2022 с.Башино село -природна чешма26.04.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај води с.Бузалково- училиште26.04.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај с. Рлевци - водовод26.04.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај с. Рлевци - чешма крај село26.04.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај с. Рлевци - чешма среде село26.04.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај с.Бузалково -чешма долно маало26.04.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај с.Бузалково -чешма сред село26.04.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај с.Клуковец -природна чешма26.04.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај с.Сливник - водовод школо26.04.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец март 2022 год20.04.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај површинска вода р. Вардар_месец март 2022год20.04.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Службен гласник бр.6 од 2022 годинa14.04.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.5 од 2022 годинa28.03.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.4 од 2022 годинa16.03.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Завршни сметки за 2021 година11.03.2022БуџетФинансии / даноци2022
Службен гласник бр.3 од 2022 годинa11.03.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес - Февруари 202207.03.2022ИзвештајСовет на Општина Велес2022
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес - Јануари 202203.03.2022ИзвештајСовет на Општина Велес2022
Службен гласник бр.2 од 2022 годинa01.03.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 2021-202501.03.2022Стратешки документиЛЕР2022
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод и чешми (исправни) 14.02.202214.02.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод и чешми (неисправни) 14.02.202214.02.2022ИзвештајЖивотна средина2022
Службен гласник бр.1 од 2022 годинa02.02.2022Службен гласникСовет на Општина Велес2022
Квартален извештај за извештајниот период 1-9. 202101.02.2022ИзвештајФинансии / даноци2022
Колективен договор за вработените во општина Велес12.01.2022ДоговорОпштина Велес2022
Буџет на Општина Велес за 2022г01.01.2022БуџетФинансии / даноци2022
Службен гласник бр.21 од 2021 годинa29.12.2021Службен гласникСовет на Општина Велес2021
Извештај површинска вода р.Вардар декември 202124.12.2021ИзвештајЖивотна средина2021
Барање за издавање на потврда за платен данок на имот17.12.2021Обрасци / ФормулариФинансии / даноци2021
Барање за Извод од Урбанистички план17.12.2021Обрасци / ФормулариУрбанизам2021
Барање за издавање на Дозвола за вонреден превоз по општински патишта17.12.2021Обрасци / ФормулариСообраќај2021
1 - 50Next