Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Службен гласник бр.12 од 2017 годинaNew14.09.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Известување за здравствената безбедност на водата на Езеро Младост04.09.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.11 од 2017 годинa31.08.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.10 од 2017 годинa24.08.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (исправена) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод Јули (исправена) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод Јуни (исправена) 24.07.201724.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Јуни 2017 година24.07.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.9 од 2017 годинa14.07.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.8 од 2017 годинa03.07.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Март 2017 година29.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Април 2017 година29.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 29.05.201729.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 29.05.201729.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 29.05.201729.05.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.7 од 2017 годинa11.05.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.6 од 2017 годинa05.05.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Здравствена безбедност на водата на езеро Младост за 2016 година18.04.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.5 од 2017 годинa18.04.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 30.03.201730.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (исправена) 30.03.201730.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 30.03.201730.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Службен гласник бр.4 од 2017 годинa30.03.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите29.03.2017ИзвештајОпштина Велес2017
Анализа на задоволството на корисниците на услуги 201629.03.2017ИзвештајОпштина Велес2017
Службен гласник бр.3 од 2017 годинa27.03.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 17.03.201717.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 17.03.201717.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (неисправена) 17.03.201717.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Јануари 2017 година17.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Февруари 2017 година17.03.2017ИзвештајЖивотна средина2017
КАТАСТАР ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕЛЕС03.03.2017Стратешки документиЖивотна средина2017
Службен гласник бр.2 од 2017 годинa03.03.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Службен гласник бр.1 од 2017 годинa01.02.2017Службен гласникСовет на Општина Велес2017
Акциски план за одржлив енергетски развој на Велес - (SEAP)31.01.2017Стратешки документиЛЕР2017
Годишен извештај за испитување на водите за 2016 година16.01.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Месечен извештај за испитување на водите за месец Декември 2016 година04.01.2017ИзвештајЖивотна средина2017
Годишен план за јавни набавки за 2017 година03.01.2017ПланЈавни набавки2017
Службен гласник бр.16 од 2016 годинa28.12.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Месечен извештај за испитување на водите за Општина Велес за месец Ноември 2016 година20.12.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Службен гласник бр.15 од 2016 годинa09.12.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.14 од 2016 годинa17.11.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - водовод (исправена) 17.11.201617.11.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (исправни) 17.11.201617.11.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата - природни чешми (неисправни) 17.11.201617.11.2016ИзвештајЖивотна средина2016
Службен гласник бр.13 од 2016 година07.11.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
Службен гласник бр.12 од 2016 година31.10.2016Службен гласникСовет на Општина Велес2016
1 - 50Next