Сите услуги на едно место !!!


Почитувани посетители и корисници на услугите на Општина Велес, 

Општина Велес воведува нов систем на електронски услуги чија цел е да го олесни пристапот до сите услуги што ги обезбедуваме во согласност со нашите надлежности. Ве покануваме активно да ги користите предностите на новиот електронски систем на услуги и да бидете дел од неговото постојано подобрување и надградба во интерес на целата локална заедница. Искрено Веруваме дека и овојпат  заедно со Вас максимално ќе ги искористиме потенцијалите на информатичката техологија во насока на креирањето на вистински сервис за граѓаните


Со почит,
Општина Велес

 
(кратко упатство) Пристап до документи, извештаи, службени гласници ... 
пример: Сакам да го превземам Службениот гласник број 12 од 2010 година. Библиотеката на споделени документи дозволува сортирање и филтрирање на документите според датум, тип на документ, област или година. За конкретниот пример, за колоната Година избирам филтер 2010, а за колоната Тип на документ избирам Службен гласник. На екранот ми се прикажуваат сите службени гласници од 2010 година и го избирам број 12.

 

 

 Споделени документи

 
  
  
  
  
  
Анализа на задоволството на корисниците на услуги 201323.01.2014ИзвештајОпштина Велес2014
Извештај за квалитет на вода за пиење - декември 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)10.01.2014ИзвештајЖивотна средина2014
Извештај за квалитет на воздух јануари - декември 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)18.12.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Извештај за квалитет на вода за пиење - ноември 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)10.12.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Извештај за квалитет на вода за пиење - октомври 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)07.11.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Извештај од јавни расправи по Нацрт-програмите на Општина Велес за 2014 година25.10.2013ИзвештајОпштина Велес2013
Извештај за квалитет на вода за пиење - септември 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)07.10.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Извештај за квалитет на вода за пиење - август 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)11.09.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Извештај за квалитет на вода за пиење - јули 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)14.08.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Извештај - 100 дена Градоначалник на Општина Велес15.07.2013ИзвештајГрадоначалник2013
Извештај за квалитет на вода за пиење - јуни 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)05.07.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Извештај за квалитет на вода за пиење - мај 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)17.06.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Извештај за квалитет на вода за пиење - април 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)15.05.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Извештај за работата на градоначалникот во периодот 2009-2013 година19.04.2013ИзвештајГрадоначалник2013
Извештај за квалитет на вода за пиење - март 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)12.04.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Извештај за квалитет на вода за пиење - февруари 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)27.03.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Извештај за квалитет на вода за пиење - јануари 2013 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)18.02.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Сумарен извештај за квалитет на воздух - 2012 година (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)06.02.2013ИзвештајЖивотна средина2013
Извештај за квалитет на вода за пиење - декември 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)15.01.2013ИзвештајЖивотна средина2012
Анализа на задоволството на корисниците на услуги 201218.12.2012ИзвештајОпштина Велес2012
Извештај за квалитет на вода за пиење - ноември 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)13.12.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - јануари 2012 - октомври 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)22.11.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - јули 2012 (Министерство за животна средина и просторно планирање)20.11.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - август 2012 (Министерство за животна средина и просторно планирање)20.11.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - септември 2012 (Министерство за животна средина и просторно планирање)20.11.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - октомври 2012 (Министерство за животна средина и просторно планирање)20.11.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај од јавни расправи по нацрт-програмите на Општина Велес за 2013 година14.11.2012ИзвештајОпштина Велес2012
Извештај за квалитет на вода за пиење - октомври 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)09.11.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на вода за пиење - август 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)15.10.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на вода за пиење - септември 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)15.10.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на вода за пиење - јули 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)30.08.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на вода за пиење - јуни 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес) 12.07.201212.07.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - јуни 2012 (Министерство за животна средина и просторно планирање)12.07.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на вода за пиење - мај 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)19.06.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - мај 2012 (Министерство за животна средина и просторно планирање)14.06.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на вода за пиење - април 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)11.05.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - април 2012 (Министерство за животна средина и просторно планирање)11.05.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - март 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)12.04.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на вода за пиење - март 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)10.04.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - март 2012 (Министерство за животна средина и просторно планирање)05.04.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - февруари 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)28.03.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на вода за пиење - февруари 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)12.03.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - февруари 2012 (Министерство за животна средина и просторно планирање)08.03.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - јануари 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)05.03.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Извештај за квалитет на воздух - јануари 2012 (Министерство за животна средина и просторно планирање)27.02.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Информација за воспитно образовната работа на ОСУ во првото полугодие од учебната 2011_2012 година09.02.2012ИзвештајИнспекција2012
Извештај за квалитет на вода за пиење - јануари 2012 (ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес)09.02.2012ИзвештајЖивотна средина2012
Информација за воспитно образовната работа на ООУ во првото полугодие од учебната 2011_2012 година08.02.2012ИзвештајИнспекција2012
Годишен извештај за работата на општинскиот просветен инспектор во Општина Велес за 2011 година27.01.2012ИзвештајИнспекција2012
Годишен извештај за квалитет на воздух за 2011 година (ЈЗУ ЦЈЗ - Велес)18.01.2012ИзвештајЖивотна средина2012
1 - 50Next